Tukijat


Rahoitus ja tukijat

Kiitämme kaikkia Myllyn käynnistämistä tukeneita: Kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen,
Pohjois-Savon taidetoimikunta, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon kulttuurirahasto.

Vuonna 2020 Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Savon rahasto myönsi Myllylle rahoituksen taiteilijoiden koulutukseen
Vuonna 2019 Taiteen edistämiskeskus tukee Myllyn 10 vuotis juhlavuoden toimintaa.
Vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut Myllyn hanketta, joka vahvistaa taiteen ja luovien alojen ammatillista toimintaa Kuopion seudulla.
Vuonna 2015 Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Savon rahasto myösi Myllylle apurahan maakunnan kärkihankkeena.
Vuonna 2013 Opetus- ja Kulttuuriministeriö on rahoittanut palvelujemme matkailullista tuotteistamista.
Vuosittaisten kesänäyttelyiden toteutukseen Mylly on saanut tukea Kuopion kaupungilta.

Liittymällä Myllyn kannatusjäseneksi voi kuka tahansa tukea toimintaamme.


Tiedustelut kannatusjäsenyydestä:

mylly@artmylly.com