Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry

Myllyn toiminnan pohjana on Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry. Yhdistyksessä on noin 30 jäsentä ja toimintaa ohjaa hallitus.

Mikä mylly?

Myllyn tarkoituksena on ylläpitää luovien alojen toimijoiden yhteisöä ja parantaa alan toimijoiden työskentelymahdollisuuksia alueellaan. Myllyn keskeisenä ajatuksena on, että kaikki mitä tehdään on toimijalähtöistä, vastaa yhdistyksen jäsenten tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä tarjoaa heille tilaisuuksia työhön ja esillä oloon.

Myllylle on laadittu oman näköinen ja kokoinen strategia vuosille 2021-2023. Sen ydintavoitteenamme on olla innostava ja kannustava yhteisö, jossa on hyvä tehdä töitä.

Rahoitus ja tukijat

Kiitämme kaikkia Myllyn käynnistämistä tukeneita: Kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen,
Pohjois-Savon taidetoimikunta, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon kulttuurirahasto.

Sekä kaikkia hankkeiden ja projektien tukijoita:

Vuonna 2020 Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Savon rahasto myönsi Myllylle rahoituksen taiteilijoiden koulutukseen.

Vuonna 2020 Kuopion kaupunki ja Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto myönsivät Myllylle tukea ystävyyskaupunkihankkeen käynnistämiseen. 

Vuonna 2019 Taiteen edistämiskeskus tuki Myllyn 10 vuotis juhlavuoden toimintaa.

Vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut Myllyn hanketta, joka vahvistaa taiteen ja luovien alojen ammatillista toimintaa Kuopion seudulla.

Vuonna 2015 Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Savon rahasto myönsi Myllylle apurahan maakunnan kärkihankkeena.

Vuonna 2013 Opetus- ja Kulttuuriministeriö on rahoittanut palvelujemme matkailullista tuotteistamista.

Vuosittaisten kesänäyttelyiden toteutukseen Mylly on saanut tukea Kuopion kaupungilta.

Liittymällä Myllyn kannatusjäseneksi voi kuka tahansa tukea toimintaamme.