KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Ystävyyskaupunkihanke

Ystävyyskaupunki

hanke

Mylly on pyöräyttämässä käyntiin verkostoitumis- ja vaihtonäyttelyhanketta Kuopion kaupungin ystävyyskaupunkien Norjan Bodon ja Tanskan Svendborgin välillä. Hanke käynnistyy vierailuilla ja verkkonäyttelyillä vuoden 2021 aikana. Hanke on saanut rahoitusta Kuopion kaupungilta sekä Suomalais-norjalaiselta Kulttuurirahastolta.

Portfolio- ja nettisivuhanke

Parhaillaan Myllyllä käynnissä hanke, jossa se tarjoaa jäsenilleen koulutusta teoskuvaukseen sekä verkkoportfolion rakentamiseen. Lisäksi hankkeessa laaditaan Myllylle uudet nettisivut. Surffailet niillä parhaillaan! Hanke toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon Rahaston avustuksella.

AIEMPIA HANKKEITA

Vuosina 2019-2020 Mylly juhli 10-vuotis juhlavuottaan teemalla 10 vuotta - 10 hyvää tekoa. Tapahtumasarjaa toteutettiin Taiteen Edistämiskeskuksen tuella

Vuonna 2017 toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella TYÖPAJA-WÖRKSHOP -hanke, jolla vahvistettiin taiteen ja luovien alojen ammatillista toimintaa Kuopion seudulla.

Vuonna 2016 toteutettiin Ely-keskuksen rahoittama luovien alojen työllistymistä edistävä Virtauksia-hanke Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ESR-hankkeen osahankkeena. Hanketta varten saatiin myös rahoitusosuus Kuopion kaupungilta.

Vuonna 2015 Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Savon rahasto myönsi Myllylle apurahan maakunnan kärkihankkeena.

Vuonna 2013 Opetus- ja Kulttuuriministeriö on rahoittanut Myllyn palveluiden matkailullista tuotteistamista.

Vuosittaisten kesänäyttelyiden toteutukseen Mylly on saanut tukea Kuopion kaupungilta.