Tukijat


Rahoitus ja tukijat

Kiitämme kaikkia Myllyn käynnistämistä tukeneita: Kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen,
Pohjois-Savon taidetoimikunta, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon kulttuurirahasto.

Vuosittaisien kesänäyttelyjen toteutukseen olemme saaneet tukea Kuopion kaupungilta.
Vuonna 2013 Opetus- ja Kulttuuriministeriö on rahoittanut palvelujemme matkailullista tuotteistamista.
Vuonna 2015 Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Savon rahasto myösi Myllylle apurahan maakunnan kärkihankkeena.
Vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut Myllyn hanketta, joka vahvistaa taiteen ja luovien alojen ammatillista toimintaa Kuopion seudulla.
Vuonna 2019 Taiteen edistämiskeskus tukee Myllyn 10 vuotis juhlavuoden toimintaa.

Liittymällä Myllyn kannatusjäseneksi voi kuka tahansa tukea toimintaamme.


Tiedustelut kannatusjäsenyydestä:

info@artmylly.com