Tukijat


Rahoitus ja tukijat

Kiitämme kaikkia Myllyn käynnistämistä tukeneita: Kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen,
Pohjois-Savon taidetoimikunta, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon kulttuurirahasto.

Vuosittaisien kesänäyttelyjen toteutukseen olemme saaneet tukea Kuopion kaupungilta.
Vuonna 2013 Opetus- ja Kulttuuriministeriö on rahoittanut palvelujemme matkailullista tuotteistamista.
Vuonna 2015 Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Savon rahasto myösi Myllylle apurahan maakunnan kärkihankkeena.
Vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut Myllyn hanketta, joka vahvistaa taiteen ja luovien alojen ammatillista toimintaa Kuopion seudulla.

Liittymällä Myllyn kannatusjäseneksi voi kuka tahansa tukea toimintaamme.


Tiedustelut kannatusjäsenyydestä:

info@artmylly.com